Aplikatörler/Yoğunluk kabı Piknometre

Aplikatör Boya da ince film çekmek için kullanılır, Yoğunluk density meter sıvı ve Boyalarda yoğunluk amacı ile kullanıma uygundur

Yoğunluk Kabı Piknometre Sıvı maddenin ağırlık farkından yoğunluk formulü ile değerini tespit etmek için kullanılır

Yoğunluk Kabı - Piknometre

Yoğunluk kabı Piknometre , Sıvı numunelerin Yoğunluk formülasyon ile tespit etmeye yarayan bir ekipmandır,

Metot : Yoğunluk Kabının önce terazi ile darası alınarak tartılır ve ilk ağırlık kabul edilir , daha sonra içeisine likit sıvı konularak Kapağı kapatılır ve ikinci tartım alınır ve D: M/V formülünden hesap edilir .

Aplikatörler

Test yapılmasına uygun , yaş boyalar, bağlayıcılar,  katkı maddeleri, kaplama malzemeleri gibi benzer ürünlerden düz bir yüzey ve düzgün bir tabaka elde etmeye yönelik bir üründürr. Sabit ve belirlenmiş bir film tabakası elde etmek için aplikatör cihazına ihitiyaç vardır ve  ürünlerin kalite kontrolü ve analizi için şarttır.Ürünlerin birçok özelliği bu film tabakasına bağlıdır.

Fiziki nedenlerden ötürü maksimum yaş boya kalınlığı aplikatötörün boşluk yüksekliğine eşit değildir. Önemli bir özelliktir.   
Gerçek boşluk yüksekliği seçimi için dikkat edilecek bir diğer kural da, kalınlığı belli yaş boyadan elde edilen kuru film kalınlığının solvent buharlaşmasından ötürü daha az olduğudur.

Beni Arayın