Mikroskop Tarihçesi

Mikroskop

 

Mikroskop , çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan Mikroskop bir optik sistemden oluşan alettir. Mikroskop , mikro, boyuttaki çok küçük hücrelerin incelenmesinde yardımcı olan Mikroskop Optkik bir sistemdir ve kullanım alanı geliştir, Mikroskopun Genel Kullanım Alanları Sanayi, endüstri, genetik, jeoloji, arkeoloji ve kriminalistik alanlarda kullanılmaktadır.

Mikroskobun icadı , Hollandalı Zacharias Janssen'in, 1600 yılların başında optik düzenekleri bir araya getirerek merceklerden oluşan bir düzenek meydana getirmiştir. bu düzenek ile gözle görünün arkasında bulunan detayları açığa çıkarmıştır 

Günümüzdeki mikroskobun mevcut halinin oluşmasında  17. yüzyılda  Hollandalı Anton van Leeuwenhoek ve İngiliz Robert Hooke bulmuşlardır

İnsan gözü doğal bir mikroskoptur fakat insan gözünün algıladığı bir alan vardır 400-700 nm arasıdır, bunun dışında Görünmeyen veya görünmyen ötesindeki alana Visible veya Infrared denmektedir ikroskop gözle görünmeyenin ötesindeki alanları görmeye yardımcı olmaktadır.

Çok çeşitli mikroskoplar vardır , Stereo Mikroskop ,Stereo Zoom Mikroskop ,Metal Mikroskop, Ters Metal Mikroskop,Floeresan Mikroskop, Işık Mikroskop, Üstten aydınlatmalı mikroskop

Stereo Mikroskop

 
Stereoskopik mikroskoplar
 
Modern stereomikroskop optikal dizaynı. A - Objektif B - Galilean teleskobu (dönen objektiflerC - Zum Kontrol D - İç objektif E - Prizma F - Relay lens G - Taksimatlı objektif H - Mercek

Maddenin üç boyutlu görüntülerini elde ederek yüzeyde bulunan detaylar hakkında bilgi vermesine yardımcı olan stereo mikroskoptur .Yüzeyde bulunan çatlakları, kırıkları ,talaşlanmayı,delik çapını göstermeye yardımcı olan bir mikroskop çeşididir stereo mikroskoplar

Polarize Mikroskop

Polarize Mikroskop Normal Işık kaynağı altında görünmeyen polarize ışık ile görülebilen numuneleri göstermeye yardımcı olan mikroskop çeşididir.
Döner bir tabla altına yerleştirilen iki prizmadan  nicol prizma ve iki polarıcı ile çuhayla donatılmış bir optik mikroskoptur. Tablanın altına yerleştirilen özel prizmalar sayesinde bazı materyeller polarize ışığa tepki vererek görünür bir ortam oluşturarak görünür hale getirir .

Faz Kontrast mikroskobu

Genellikle boyanmamış ve canlı hücrelerde çalışılma zorluğundan tercih sebebi olmaktadırlar. Görünen ışığın şeffaf objeden geçişinde, hücre içindeki yapıların ışığı kırma indisleri farkından yararlan ve farklı yapıları ayırt etme prensibinde çalışır. Işık dalagaları canlı hücreyi katederken bir organelle karşılaşır ve yansır. Bunun sonucunda ışık dalgaları hücrelerden ayrı fazlarda veya ayrı zamanlarda çıkarlar. Hava ile temas eden bir ışık dalgası göze gelen görüntüdeki hücre kısımları farklı olarak ayırt edilebilir. Objektif ve kondansör mercekleri amplitüd farklarını orataya koyan optik yüzeyler bulundurduklarından parlaklıkları indirgenir, ışık dalgası örneği katederken bütün noktalarda olan farklılıkları çıkartır ve obje ışık mikroskobunda görülemezken, burada sağlanmış olan kontrastlık sayesinde detaylı incelenebilir. Canlı metaryal, hücre sitoplazması bu mikroskop ile iyi gösterilmektedir.

İnterferens Mikroskop

Faz kontras mikroskobunun iyi bir versiyonudur. Aralarında bulunan tek fark ışık demetinin kullanımdan kaynaklanır. Bir ışık demeti örnekten geçerken diğeri ise ışıktan geçemeyen ışık demetidir, değişik bölgelerin farklı yoğunlukları sayesinde kırılma indisleri ile farklılıkları ortaya koyar ve renkli bir görüntü oluşumunu sağlar. Diferansiyel interferens mikroskop: Hücre yüzeyinin daha iyi gösterilmesini sağlar ve benzer bir mikroskoptur.

Metalurjik metal  mikroskobu

Maden parçaları ışığı geçirmediği için mikroskoba kuvvetli bir ışık kaynağı ilave edilmiştir. Kaynaktan gelen ışık incelenecek cisme çarptırılarak objektife yansıyan ışıklardan inceleme yapılır.

Elektron mikroskop

Elektron mikroskobu genel olarak cisimden saçılan elektronların görüntülenmesi üzerine kuruludur. Maddeyle etkileşen elektronların dalgaboyu bu görüntülemenin nanometre boyutlarında yapılmasına olanak sağlar. Bu tip mikroskoplar, elektron enerjisine ve ölçüm aletinin çalışma moduna göre, geçirimli elektron mikroskobu, taramalı elektron mikroskobu, düşük enerjili elektron mikroskobu gibi farklı sınıflara ayrılır. Kullanım alanları temel bilimlerden (başta katı hal fiziği olmak üzere jeoloji, biyoloji gibi birçok dalı içine alarak), tıbbi ve diğer teknolojik uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Karanlık alan mikroskobu

Boyanmış ya da canlı örneklerin incelenmesinde kullanılır. Karanlık Alanda özel bir kondansör yardımı ile ışıklı bir görüntü oluşturmaktadır. Otradyografide gümüşlenen kısımlerın ayırt edilmesini saglar. Tıpta spiroket gibi bakterilerin ayırdedilmesinde önemli yer tutar.

Fluoresan mikroskop

Aydınlanmasında güçlü kaynaklar kullanan (ultra viole ışınlerı yayan, civa veya xenon yakan ark lambaları) bir mikroskop çeşididir. Bazı modellerinde lazer kullanımıda gözlenen mikroskopta obje ışığı absorbe eden moleküller içeriyosa onu farklı renklerde yayar. İnceleme yapılacak materyelde özel boyalar veözel inceleme işlemleri kullanılır. Parazitoloji ve bakteriolojide önemli yer tutarlar.

X-Ray mikroskobu

Işıkların, rastladıkları partiküllerle çarpışmaları sonucu yönlerini değiştirmeleri sonucu merceklerde bir görüntü oluşur ve bu prensipte çalışır. Bu kırınıma uğrayan x ışınları, merceklerin özelliği sayesinde kaynak haline getirerek obje yansıtılır, buradan ince grenli fotoğraf plağına veya ekrana gelen görüntünün yapısal özelliği, konsantrik çizgi ve noktalardan oluşmasıdır.

Eş Odaklı Lazer Tarama mikroskobu

Işık kaynağı lazer olan optik mikroskoplarla Scanning Elektron mikroskop arasında bir mikroskop çeşididir. Fluoresens işaretleyicilerle işaretlenen nükleik asit dizileri bu mikroskopla incelenmektedir.

Saha emisyon mikroskobu

Metal veya yarı iletkenlerin yüzey görüntülerinden kristal yapılarını incelemek için, saha emisyon mikroskopları kullanılır. Çok yeni bir teknik olan bu mikroskopları elektron ve optik mikroskoplardan ayıran özellik, cisimden ışık veya foton geçirmek yerine cismin kendisinden elektron veya iyon koparma (emisyon) olayıdır. Emisyon elektrik sahası ile sağlanır.

Atomik Kuvvet Mikroskobu
Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) kullanılarak atomik boyutta görüntüler elde edilerek yüzey çalışmaları yapılmaktadır. Radyasyon malzeme etkileşimleri açısından büyük öneme sahip olan polimerlerin ve ileri teknoloji ürünü süper iletkenlerin yapımı ve karakterizasyon çalışmaları da yapılmaktadır.

Cevher Mikroskobu

Bir polarizan mikroskop çeşididir. Normal polarizan mikroskoptan farklı olarak ışık üstten verilerek görüntü sağlanmaktadır. Cevher minerallerinin göstermiş oldukları dokusal ilişkilerin yorumlanması, maden yataklarının ekonomik potansiyelinin belirlenmesinde ve cevher hazırlama süreçleri öncesinde büyük önem taşır.

Mikroskop Toplam Büyütme hesaplaması

Mikroskop ta toplam büyütme faktörünün hesaplanması : Oküler Büyütme faktörü ila Objektifin büyütme faktörünün hesaplanması ile Mikroskop Toplam Büyütme hesaplanır

Mikroskop Oküler üzerinde WD 10 X yazar bunun anlamı 10 kat büyütür der 

Mikroskop Objektif üzerinde 4 ,10,20,40,100 gibi değerler yazar bunun toplam büyütme hesabı  10 x 4 : 40 kat büyütür demekir hangi değer ile objektifi çarptığınızda toplam büyütme 100 kat, 200 kat,400 kat ve 1000 kat demektir

 

Beni Arayın