Viskozimetre ve Viskozite Nedir Metodları

VİSKOZLUK - AKIŞKANLIK -VİSKOZİMETRE

Viskozluk Bir maddenin akışını yavaşlatan bir özelliktir. Sıvı yakıtları, yağlama yağlarını, boyaları ve diğer birçok maddeleri karakterize etmekte kullanılan bir özelliktir. Viskozluğun tersine de akışkanlık denir. Viskozite büyüdükçe akışkanlık azalır. Viskozite (viskozluk) genel olarak sıvı ve gaza uygulandığı halde, katılara da uygulanır. Gazların viskozitesi çok az, katıların viskozitesi çok fazla, sıvıların viskozitesi ise sıvının cinsine ve sıcaklığa bağlı olarak geniş aralıklarda değişir.

Sıcaklığın artması ile sıvılarda viskozite katsayısı küçülür, gazlarda ise artar.
Viskozite ile ilk uğraşanlardan biri Poıseuille'dir. Bunun bulduğu sonuçlar hekimler (doktorlar) için önemlidir. İnsandaki kan damarlarının uzunluğu arz çevresini iki defa saracak kadar uzunluktadır. İşte çok ince damarlardan t müddetinde ne kadar kanın geçtiği;
p= Basınç farkı t= zaman l= kapiller (ince boru) boyu r= yarıçap h= viskozite

formülüyle bulunabilir. Kanın viskozitesi suyun viskozitesinin 5-6 mislidir.
Organizmada faaliyet başlayınca organizmaya gelen kanın da fazlalaşması gerekir. Formülden anlaşılacağı gibi V, yani kan miktarı, r, p, t ile orantılıdır. Kalp basıncını arttırdığı zaman p artar ve kan miktarı da artmış olur. Fakat yalnız p değişmesi olmaz aynı zamanda organizma kepiller borularının r yarı çapını da genişletir.
Yoğunluğu (d), yarı çapı (r) olan bir kürenin, yoğunluğu (dl) olan bir sıvı içindeki yerçekimi kuvvetine bağlı olarak, düşüşünden faydalanarak viskozite katsayısı hesaplanabilir.
Bu formüle Stokes Formülü denir. Bu formül meteorolojide su damlacıklarının hızlarının bulunmasında da kullanılır.
Belli sıcaklıktaki ve miktardaki bir sıvı yağın, akış zamanının aynı miktardaki ve 20°C'deki suyun akış zamanına oranına Engler viskozitesi denir.
Belli bir sıcaklıktaki bir akışkanın, mutlak viskozitesinin akışkanın yoğunluğuna bölünmesinden, Kinematik viskozite katsayısı elde edilir. Bu katsayının CGS sistemine göre birimi stokestir.
Petrol sanayiinde viskozite önemlidir. Bir petrol ürününün borudan akıp akmayacağı, pompalanıp pompalanmıyacağı ürünün viskozitesine bakılarak anlaşılır. Çeşitli memleketlerde çeşitli viskozite aletleri (viskozimetreler) kullanılır. Avrupa'da Engler, ABD'de Saybolt, İngiltere'de Redwood metodlarına dayanan viskozite aletleri kullanılır.
Elektrik viskozitesi: Bir gazın yoğunluğuna ve mekanik viskozitesine bağlı olmadan, elektrik şeraresine (kıvılcımına) gösterdiği dirence denir.

Viskozimetreler herkesin çok yakından tanıdığı cihazlardır. Analog ve dijital bir çok model geliştirmiş olup  viskozite ölçümü ile ilgili cihaz ve bu cihazlara ait ekipmanlar üretilmektedir. 

Viskozimetre / Viskozimetreler

Akışkanların ve likitlerin akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Viskozimetreler , programlanabilir viskozimetre dünyadaki en evrensel viskozimetredir. Yüksek maliyet performansı için müşterilerin favorisidir. Arka aydınlatmalı bir LCD dijital ekran, 16 bitlik mikro bilgisayar ve son derece hassas bir step motoru ile benzeri stil sayaçlarıyla uyumlu çalışan viskozimetreler , son teknoloji ürünü işlevler ve performanslar sunmaktadır . Viskozimetre Ölçüm aleti , programlanabilir ve kullanımı kolaydır.
  
Özellikler:
♦ Viskozimetre Tork, ölçüm aralığının% 10'undan% 90'ına düştüğünde bir uyarı verecektir.
◆ Viskozimetre RTD sıcaklık probu, gerçek zamanlı olarak viskozite ve sıcaklığı en yakın 0.1oC'ye kadar izleyebilir ve ölçebilir. Sıcaklık ölçüm aralığı 0oC ila 100oC arasındadır.
♦ Viskozite, makaslama hızı, kayma gerilmesi, dönme hızı, sıcaklık, yüzde tork, seri numarası ve maksimum viskozite ölçülebilir ve seçilen milin mevcut dönme hızı doğrudan ekranda görüntülenir.
◆ Viskozimetre Veri RS232 arayüzü ile kullanıcı tarafından kendi taleplerine göre ayarlanan yazdırma aralığı ile basılabilir. Çift yönlü RS232 arabirimi bilgisayar, programlama ve veri toplama ile iletişim sağlar.
• Viskozimetreler İsteğe bağlı programlanabilir yazılım aracılığıyla, kişiselleştirilmiş ölçüm programları, otomatik ve bireysel çalışma için cihaza indirilebilir.
♦ Viskozimetre Seçmeli reolojik özellik yazılımı, bilgisayarın otomatik çalışması, veri toplama ve analizi, veri saklama, tarihsel veri karşılaştırması gibi işlevleri etkinleştirir.
◆ Viskozimetre Yama teknolojisi ile , hem ana kontrol panelinde hem de mikro adım sürücüde kullanılır ve devrenin tasarımında en gelişmiş mikro işlemci bulunur.
◆ Her sınıfın tüm aralığı ve doğrusallığı bir PC arayüzü ile kalibre edilir ve bu cihazın ölçüm kapasitesi ve fonksiyonları en gelişmiş performansı elde etmiştir.
◆ AC Adaptör 100V - 240V
         Makaslama Oranı ve Kayma Gerilmesini test edebilir !!

 

             
 
Beni Arayın